Konjsko meso je slično goveđem. No, ono je mršavije,
neznatno slađeg ukusa, ponekad ukusa izmađu junetine i srnetine.
Dobro konjsko meso je vrlo mekano.
Sadrži više proteina i gvožđa, a manje masti.
Meso ždrebeta je svetlije boje i mekše.

Hemijski sastav konjskog mesa je vrlo karakterističan i uslovljen je uzrastom,
uhranjenošću, namenom konja (radni, sportski i dr), kao i drugim faktorima.
Konjsko meso je bogato belančevinama, sa vrlo niskim sadržajem masti.
Aminokiselinski sastav belančevina konjskog mesa ima idealan odnos
esencijalnih aminokiselina i sa tog aspekta, mnogo je kvalitetnije od ostalih mesa.

Konjsko masno tkivo (loj) sadrži više od 50 odsto nezasićenih masnih kiselina
od čega je 20 odsto linolne i linoleinske.
Sadržaj stearinske kiseline nije veliki te konjski loj ima nisku tačku topljenja i lako je svarljiv.
Na osnovu navedenog može se videti da ta vrsta mesa ima veliku nutritivnu vrednost za ishranu ljudi,
sa posebnim značajem u dijetetici pojedinih kategorija potrošača, a naročito dece.

U zemljama EU postoje restorani gdje se isključivo služe specijaliteti od konjskog mesa i mesnice gdje se uvijek može kupiti sveže konjsko meso.

Konjsko meso se računa u najzdravije pošto sadrži 5.grama kreatina po kilogramu,
i ima daleko najmanje masti od ostalih konkurenata.

A K C I J A

konjsko-mleveno-meso

Konjsko mleveno(ćevap)meso!

Najprodavaniji artikal

konjska-dimljena-kobasica

Konjska dimljena kobasica!